logo

Тест: Лични местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Личните местоимения заместват съществителни имена в речта.
2
На кой ред има само лични местоимения?
3
С употребата на лични местоимения се избягва повторението на една и съща дума в речта.
4
Може ли в изречение да заменим имената на Стефи и Калин с личното местоимение ТЕ?
5
Може ли съществителното собствено име Албена да заменим с личното местоимение ТО?
6
Ако употребиш в изречение личното местоимение АЗ и имената на твои приятели, може ли в следващото изречение да ги замениш с личното местоимение НИЕ?
7
Колко лични местоимения има в текста?
  • Тук, на този кръстопът, ние ще се разделим. Аз ще тръгна направо. Ти тръгни надясно, а той да тръгне наляво. 
8
С кое лично местоимение ще замениш собственото име в изречението?
  • Калин има черна къдрава коса.
9
С кое лично местоимение ще замениш личното местоимение аз и имената в изречението?
10
В кои изречения откриваш лично местоимение?
11
Посочи реда, в който откриваш всички лични местоимения.
12
Кои местоимения са пропуснати в изречението?
  • __ говори по телефона, а __ тренирам лека атлетика.
13
Свържи изреченията с личните местоимения, с които може да замениш подчертаните думи в изреченията.
14
Запиши пропуснатото лично местоимение в изречението.
15
Замени местоименията в текста с дадените думи.
  • полето, снежинките, снегът, тръните
  • Той се засили. Те падаха от небето на гъсти роеве. То побеля. Само те останаха да се чернеят.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 3. клас ще провериш знанията си за личното местоимение като част на речта. Местоименията са думи, които застават на мястото на имената, откъдето идва и названието им. Те заместват различни имена - съществителни, прилагателни и др., но ние ще упражним само тези, които заместват съществителните. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се