logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Думите имат звуков състав и значение.
2
Думата има значение, когато звуковете в нея са подредени правилно.
3
Думи, които са с различен звуков състав, но близки по значение, са синоними.
4
Синоними могат да бъдат само съществителните имена.
5
Със синоним може да заменим дадена дума в изречение или текст.
6
Коя дума е синоним на думата говоря?
7
Коя дума НЕ е синоним на думата изричам?
8
Посочи думите, които са синоними на думата учтив.
9
Посочи синонима на подчертаната дума в изречението?
  • Аз съм рожба на моите родители.
10
На коя дума в изречението думата мисля е синоним?
  • Нужно е да разсъждавам върху словесните задачи.
11
Какво означава думата копнеж?
12
На кой ред откриваш синоним на подчертаната дума в изречението.
  • Той стоеше пред истински кралски дворец.
13
Свържи синонимите.
14
Свържи синонимите според вида им като части на речта.
15
Кой е синонимът на подчертаната дума в изречението? Напиши, като избереш от думите: вкарат, видят, внимават, влизат.
  • Множество селяни и граждани очакваха да зърнат някоя царствена особа.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 3. клас ще провериш знанията си за думите, които са различни по звуков състав, но близки по значение. Ще тестваш уменията си да откриваш синоними. Ще се упражниш да заменяш една дума с друга, близка по значение на нея дума. Направи теста и се подготви за отличен по български език! Не забравяй, че ученето може да е лесно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се