logo

Тест: Подробен преразказ на кратък художествен повествователен текст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подробен преразказ правим, като съдържанието на чуждия текст предаваме със свои думи, без да изпускаме подробности.
2
Когато правим подробен преразказ на приказка, не спазваме правила.
3
Преди да направим подробен преразказ на художествен повествователен текст, трябва да сме запознати с неговото съдържание.
4
Може ли да си измисляме нови герои, когато преразказваме кратък художествен повествователен текст?
5
Преди да започнем да правим подробен преразказ разделяме ли художествения текст на епизоди?
6
Отбележи редовете, на които откриваш вярно продължение на изречението.
  • Преразказваме текста като:
7
На кой ред изречението НЕ е правило за преразказ на художествен повествователен текст?
8
На кои редове откриваш изискване за писане на преразказ?
9
Кой текст е художествен? Посочи верните твърдения.
10
Какви думи като част на речта преобладават в повествователния текст?
11
Кои са героите в приказката "Надхитреният хитрец"?
12
На кой ред НЕ откриваш заглавие на епизод от приказката "Надхитреният хитрец"?
13
От кой епизод са изреченията? Свържи.
14
Свържи текста от приказката "Надхитреният хитрец" с преразказания епизод.
15
Подреди последователно епизодите в приказката "Надхитреният хитрец", като напишеш след тях правилната цифра от 1 до 5.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 3. клас ще провериш дали знаеш какво е преразказ и какво е художествен текст. А как се прави преразказ на кратък художествен текст? Ще тестваш уменията си да откриваш отделни епизоди, да ги подреждаш, като се съобразяваш с тяхната последователност. Ще провериш дали познаваш правилата, които се спазват при създаването на преразказ на кратък художествен текст. Направи теста и усъвършенствай знанията и уменията си да преразказваш със свои думи чужд текст. Не забравяй, че ученето може да е лесно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се