logo

Тест: Употреба на синонимите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Синонимите са думи с близко значение, но с различен звуков състав.
2
Когато употребяваме синоними, смисълът на изречението се променя.
3
Синонимите са взаимнозаменяеми, защото са близки по значение.
4
С употребата на синоними в устната и писмената реч се избягва повторението на една и съща дума.
5
Чрез употребата на синоними речта е по-ясна и изразителна.
6
Посочи думата, която ще употребиш в речта си, за да избегнеш повторението на думата посещаваме.
7
С кои думи може да избегнеш повторението на думата отечество?
8
Прочети изреченията. С кой синоним ще замениш повтарящата се дума във второто изречение?
  • България е древна страна. България има красива природа.
9
На кой ред в изречението са употребени синоними?
10
Прочети текста. С кои синоними може да избегнеш повторението?
11
В кои изречения са употребени синоними?
12
Открий и посочи изреченията, в които има повторение на една и съща дума.
13
Свържи синонимите, които може да употребиш, за да избегнеш повторението в дадено изречение.
14
С коя дума ще попълниш празното място в куплета от стихотворението на Ран Босилек "Родна стряха"?
  • Избери от: тъжни, мрачни, весели, усмихнати
15
Кои твърдения са верни за куплета?

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 3. клас ще провериш уменията си за употребата на синонимите в речта. Кои думи наричаме синоними? Защо е важно да знаем как и кога да ги употребяваме? Какво може да се избегне с помощта на правилната употреба на синоними в устната и писмената реч? Направи теста и не преставай да подобряваш знанията си по български език. Ученето може да е лесно, забавно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се