logo

Тест: Анализ на стихотворението "Към брата си". Христо Ботев

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога и къде е публикувано стихотворението на Христо Ботев "Към брата си"?
2
Как е правилно да се продължи изречението:
  • Заглавието на творбата...
3
Кое НЕ Е вярно за стихотворението на Христо Ботев "Към брата си"?
4
В поезията на Христо Ботев често се среща образът на плача като израз на отчаяние и безсилие.
5
Стихотворението "Към брата си" е от късните Ботеви творби.
6
Кое НЕ Е вярно за стихотворението "Към брата си"?
7
В  строфата "Често, брате, скришом плача / над народен гроб печален; / но, кажи ми, що да тача / в тоя мъртъв свят коварен?" лирическият Аз отново се обръща към брата си, който е негов идеен съмишленик.
8
Кое твърдение за "Към брата си" НЕ Е вярно?
9
Довърши изречението:
  • Началните два стиха "Тежко, брате, се живее / между глупци неразбрани" ...
10
Кои са верните твърдения за стихотворението "Към брата си"?
11
Последният стих на творбата "на глас божий - плач народен!" е перифраза на гръцката сентенция "Глас народен - глас божий".
12
От предложените думи избери подходящите, за да допълниш изреченията.
  • безразличен, коварен, безчовечен, страда, се бори, се съпротивлява, свободата, семейството, народа
13
Попълни липсващите думи.
14
Свържи всеки цитат с тълкуванието му.
15
Свържи всеки цитат с употребеното в него изразно средство.

Описание на теста

Една от емблематичните Ботеви творби е елегията "Към брата си". Когато направиш онлайн упражнението по литература за 9. клас, вече ще знаеш какви са терзанията на лирическия Аз, има ли той идейни съмишленици, към кого се обръща? Не пропускай да преговориш каква е композицията на творбата, от колко строфи се състои, колко стиха съдържа всяка от тях! Обърни внимание и на изразните средства в стихотворението - метафора, реторичен въпрос, обръщения... Направи теста и се подготви за часа по литература!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се