Упражнение: Анализ на "История славянобългарска". Паисий Хилендарски


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 10. клас по литература "Анализ на "История славянобългарска". Паисий Хилендарски" ще разбереш ключовите идеи, върху които Паисий поставя акцента в своята "История". Разбери защо тонът й е укорителен и поучителен и как Хилендарският монах поража гордостта на българския народ. Научи по какъв начин "История славянобългарска" е епохална творба за времето си и защо точно тя поставя началото на Българското възраждане! Тествай знанията си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Целта на Паисий Хилендарски е „История славянобългарска” да се превърне в своеобразна Библия.
5т. 2. Паисий Хилендарски укорява българския народ, че се е превърнал в алчен и лицемерен.
5т. 3. Посочи неверните твърдения за първия предговор на "История славянобългарска".
5т. 4. За втория предговор в "История славянобългарска" е вярно, че:
5т. 5. Акцентът в първия предговор на "История славянобългарска" е поставен върху:
6т. 6. От къде е заимстван първият предговор на "История славянобългарска"?
6т. 7. Вторият предговор на "История славянобългарска" НЕ съдържа...
6т. 8. Полемичният тон в "История славянобългарска" цели да:
6т. 9. В "История славянобългарска" какво изразяват думите „Ти, българино, не се мами, знай своя род и език” ?
6т. 10. Езикът в "История славянобългарска" е...
6т. 11. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • простонародни, диалектни, прости, обръщения, обиди, реторични, класически, лични, хиперболи, преувеличения, антитези
6т. 12. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • предимствата, недостатъците, гърците, останалите, сравнения, хиперболи, антитези
11т. 13. Свържи посочената част от "История славянобългарска" с темата, която е засегната в нея.
11т. 14. Подреди в правилен ред изложението в "История славянобългарска" според описанията на отделните глави.
11т. 15. Попълни липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!