Упражнение: Обобщение. Всичко най-важно за старобългарската литература


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 9. клас по литература "Обобщение. Всичко най-важно за старобългарската литература" ще преговориш всичко изучено за този период. Припомни си историческия контекст - идването на учениците на Кирил и Методий, Златния век, Търновската школа. Тествай знанията си за авторите и творбите от периода - "Пространно житие на Константин-Кирил", "За буквите" и други, припомни си всичко изучено за Черноризец Храбър, за Константин Преславски, за богомислтовто и апокрифите. Попълни пропуските си за жанровата система на старобългарската литература и за периодизацията ѝ. Направи упражнението и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Старобългарската литература има религиозен характер.
5т. 2. Старобългарската литература възниква през 9. век и е една от най-старите литератури в Европа.
5т. 3. В коя творба в началото е споменат Исус Христос, който изкупва греховете на хората?
5т. 4. Посочи верните твърдения за "Пространно житие на Константин-Кирил":
5т. 5. В реторическите жанрове НЕ се включвт:
6т. 6. Кое твърдение НЕ е вярно за "Азбучна молитва"?
6т. 7. Посочи верните твърдения за книжовната дейност през 9. век в България:
6т. 8. Свържи произведението с основната му тема:
6т. 9. Свържи творбата с това, което е вярно за нея.
6т. 10. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • апокриф, житие, разказ, Богордица, Дева Мария, жената, Михаил, Гавраил, Бог
6т. 11. Свържи творбата с нейния автор:
6т. 12. Подреди основните периоди от развитието на старобългарската литература в хронологичен ред.
11т. 13. Попълни празните места:
11т. 14. Напиши за какво или кого се отнася следното описание:
  • Това е еретично учение, което противоречи на каноничните идеи за Бог и църквата. То е известно още през Х век. За тази ерес е характерен дуализмът добро – зло. За неговите представители спасението се изразява в отричане и отказване от всичко земно.
11т. 15. Попълни липсващите думи:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!