logo

Тест: Обобщение. Всичко най-важно за старобългарската литература

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Старобългарската литература има религиозен характер.
2
Старобългарската литература възниква през 9. век и е една от най-старите литератури в Европа.
3
В коя творба в началото е споменат Исус Христос, който изкупва греховете на хората?
4
Посочи верните твърдения за "Пространно житие на Константин-Кирил":
5
В реторическите жанрове НЕ се включвт:
6
Кое твърдение НЕ е вярно за "Азбучна молитва"?
7
Посочи верните твърдения за книжовната дейност през 9. век в България:
8
Свържи произведението с основната му тема:
9
Свържи творбата с това, което е вярно за нея.
10
Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • апокриф, житие, разказ, Богордица, Дева Мария, жената, Михаил, Гавраил, Бог
11
Свържи творбата с нейния автор:
12
Подреди основните периоди от развитието на старобългарската литература в хронологичен ред.
13
Попълни празните места:
14
Напиши за какво или кого се отнася следното описание:
  • Това е еретично учение, което противоречи на каноничните идеи за Бог и църквата. То е известно още през Х век. За тази ерес е характерен дуализмът добро – зло. За неговите представители спасението се изразява в отричане и отказване от всичко земно.
15
Попълни липсващите думи:

Описание на теста

С онлайн теста за 9. клас по литература "Обобщение. Всичко най-важно за старобългарската литература" ще преговориш всичко изучено за този период. Припомни си историческия контекст - идването на учениците на Кирил и Методий, Златния век, Търновската школа. Тествай знанията си за авторите и творбите от периода - "Пространно житие на Константин-Кирил", "За буквите" и други, припомни си всичко изучено за Черноризец Храбър, за Константин Преславски, за богомислтовто и апокрифите. Попълни пропуските си за жанровата система на старобългарската литература и за периодизацията ѝ. Направи теста и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се