new-logo

Тест: Реализъм. Социален реализъм

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
19. век се отличава със стилово многообразие.
2
Позитивизмът е теория на познанието, според която за истинно знание може да се смята само онова, което е проверено чрез наблюдението.
3
За начало на реализма може да се говори през втората половина на 18. век.
4
За горна граница на реализма можем да поставим 1930 г.
5
Водещ принцип в реализма е принципът на правдоподобието.
6
Кои от следните твърдения за реализма са верни?
7
Кои от следните твърдения за реализма НЕ са верни?
8
Кое от следните твърдения за социалния реализъм НЕ е вярно?
9
Кой от следните творци НЕ е представител на реализма?
10
Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
11
По време на социалния реализъм не настъпват никакви промени с романа.
12
Кое от следните твърдения за романа НЕ е вярно?
13
Новото изкуство, появило се през 20-те години на 19. век, което отразява стремежа към реалистичните нагласи, се нарича:
14
Свържи правилно.
15
Творецът, който представя живота в неговата пълнота и системност, е:

Описание на теста

Много добър онлайн тест по литература за 9. клас, посветен на социалния реализъм. С теста ще провериш наученото за социалния реализъм и неговите основни представители. Ще си припомниш и границите на реализма. С теста ще провериш наученото за позитивизма. Минавало ли ти е през ума какви промени настъпват с романа? Хайде, направи теста и си гарантирай високи оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се