Компютърно моделиране

3. клас

Първи раздел

Дигитални устройства

Втори раздел

Управление на дигитална идентичност

Трети раздел

Конструиране на последователни действия

Четвърти раздел

Конструиране на повтарящи се действия

Пети раздел

Визуална среда за програмиране

Шести раздел

Работа с текст и звук във визуална среда

Седми раздел

В света на анимацията

4. клас

Първи раздел

Информация

Втори раздел

Дигитална идентичност

Трети раздел

Конструиране на разклонени алгоритми

Четвърти раздел

Работа във визуална среда

Пети раздел

Управление на програмируеми устройства

Шести раздел

Създаване на образователни игри

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се