Компютърно моделиране

Първи раздел

Дигитални устройства

 • 1
  Основни компоненти на дигиталните устройства
 • 2
  Управление на дигитално устройство

Втори раздел

Управление на дигитална идентичност

 • 3
  Създаване на потребителски профил. Дигитална и физическа идентичност

Трети раздел

Конструиране на последователни действия

 • 4
  Подреждане на блокове за оформяне на изображение
 • 5
  Подреждане на блокове за движение на обект в четирите посоки
 • 6
  Подреждане на блокове за движение на обект за образуване на дума
 • 7
  Комбинирано използване на блокове за движение

Четвърти раздел

Конструиране на повтарящи се действия

 • 8
  Използване на блок за повторение
 • 9
  Построяване на цикличен алгоритъм по дадено задание

Пети раздел

Визуална среда за програмиране

 • 10
  Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране
 • 11
  Движение и позициониране на героя
 • 12
  Движение и позициониране на героя. Решаване на задачи
 • 13
  Усложняване на движенията. Въртене, обръщане
 • 14
  Построяване на цикличен алгоритъм за управление на движение
 • 15
  Построяване на цикличен алгоритъм за управление на движение. Упражнение
 • 16
  Използване на цикличен алгоритъм за изчертаване на сложни фигури. Упражнение
 • 17
  Промяна в обкръжението на героите. Промяна на сцената. Избор на декор от библиотека
 • 18
  Промяна в обкръжението на героите. Промяна на сцената. Други начини за добавяне на декор
 • 19
  Промяна във външния вид на герой и създаване на нови герои

Шести раздел

Работа с текст и звук във визуална среда

 • 20
  Героят оживява чрез звуци
 • 21
  Героят говори и мисли
 • 22
  Създаване на диалог между повече герои
 • 23
  Героите се движат и говорят
 • 24
  Героите се движат и говорят. Упражнение. Част 1
 • 25
  Героите се движат и говорят. Упражнение. Част 2

Седми раздел

В света на анимацията

 • 26
  Какво е анимация?
 • 27
  Работа по проект. Част 1
 • 28
  Работа по проект. Част 2
 • 29
  Работа по проект. Част 3
Върни се горе
feedback
feedback