logo

Тест: Построяване на цикличен алгоритъм за управление на движение. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алгоритъм наричаме точна последователност от действия, които водят до конкретен резултат.
2
Цикъл е дадена последователност от действия, която се повтаря няколко пъти, за да се постигне конкретен резултат.
3
Кой от следните алгоритми е пример за линеен алгоритъм?
4
Кой от следните алгоритми е пример за цикличен алгоритъм?
5
Кой от блоковете ще използваш, за да оставя цветна следа героят, когато се движи?
6
В блока „Премести се с... стъпки“ може да се въведе стойност -1000.
7
Възможно ли е да се изтрие част от следа, оставена от герой при неговото движение?
8
Възможно ли е част от следата, оставена от герой при неговото движение, да бъде с различен цвят?
9
Веднъж зададен цвят на следата, оставена от герой при неговото движение, не може да бъде променен.
10
Възможно ли е в цикличен алгоритъм да се укаже промяна на цвета на следата, оставена от герой при неговото движение?
11
С кой от примерите ще се изчертае пунктирана линия?
12
С кой от примерите ще определиш цвета на пунктираната линия да бъде черен?
13
С кой от примерите ще направиш линията на молива с дебелина 5?
14
На изображението е показан код на герой, който при движението си изчертава цвете. В кои от блоковете трябва да се промени стойността, за да се изчертае по-голямо цвете?
15
На изображението е показан код на герой, който при движението си изчертава цвете. В кои от блоковете трябва да се промени стойността, за да се изчертае цвете с по-малко листа?

Описание на теста

Много полезен тест, с който да провериш можеш ли чрез цикличен алгоритъм да управляваш движението на георя си. Как се създава цикъл в Scratch? Как се групират блоковете за повторение? Пускай теста и провери колко много вече знаеш.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се