logo

Тест: Компютърно моделиране и ИТ за 7. клас. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Данните биват:
2
Представянето на информацията в паметта на компютъра става с помощта само на две стойности, които се обозначават с:
3
Кое от следните НЕ е мерна единица за измерване на информация?
4
Кое от посочените НЕ е част от функциите на операционната система?
5
Съвкупността от данни, съхранени под общо име, се нарича:
6
По кой от следните начини НЕ може да се запише информация върху носител, който може да бъде използван от дигитално устройство?
7
Коя от посочените операции НЕ включва форматиране на изображение?
8
Инструментът за търсене на ключови символи и фрази в текстовия редактор Word се нарича:
9
Електронната таблица е:
10
Как се нарича името на клетките в електронна таблица, което се получава при пресичането на редовете и колоните?
11
Всички формули в електронна таблица трябва да започват с:
12
Вградена функция е:
13
Попълни липсващата дума.
14
Попълни липсващите думи.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

Най-важният тест за началенп реговор по компютърно моделиране и ИТ за 7. клас! Припомни си най-важните понятия и дейности, свързани с операционна система, компютърна текстообработка, електронни таблици, графични изображения, компютърна презентация и интернет. Докажи, че си спец! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се