logo

Тест: Създаване на таблица със средствата на текстообработваща програма

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Менюто, което съдържа команди за създаване таблица в текстов документ, се нарича:
2
С помощта на визуалния редактор за създаване на таблици може да бъде генерирана таблица с максимум:
3
Чрез командата Insert/Table/Insert Table (Вмъкване на таблица/Вмъкване на таблица) може да бъде създадена таблица с максимум:
4
Командата AutoFit behavior служи за:
5
Командата Fixed Сolumn Width служи за:
6
Вярно ли е, че с помощта на инструмента Draw Table може да се изчертава таблица?
7
Чрез инструмента Quick Tables може да се създават таблици, като се използват:
8
Височината на клетките в таблица се определя от:
9
Командата, която трябва да се използва за обединяване на клетки, се нарича:
10
За да се раздели една клетка на няколко реда или колони, се използва командата:
11
Вярно ли е, че с командите Insert Right и Insert Left може да се вмъкне ред отгоре и отдолу на маркирания ред?
12
Вярно ли е, че с командите, намиращи се в менюто Layout, може да се изтрива ред или колона от таблица?
13
Вярно ли е, че текстът в клетка може да се състои от няколко абзаца?
14
Когато текстът в клетка от таблица в текстов редактор достигне дясната страна на клетката:
15
С кой от посочените клавиши може да се премести текстовият показалец от една клетка на таблица в друга?

Описание на теста

Интересен тест по компютърно моделиране и ИТ за 7. клас за проверка на знанията по темата за създаване на таблица със средствата на текстообработваща програма. Провери дали си научил как се проектира, създава и оформя таблици със средствата на текстообработващата програма. Направи теста и докажи, че си спец. Ученето може да е не само полезно, но и много забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се