logo

Тест: Създаване на таблица със средствата на текстообработваща програма

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Менюто, което съдържа команди за създаване таблица в текстов документ, се нарича:
2
С помощта на визуалния редактор за създаване на таблици може да бъде генерирана таблица с максимум:
3
Чрез командата Insert/Table/Insert Table (Вмъкване на таблица/Вмъкване на таблица) може да бъде създадена таблица с максимум:
4
Командата AutoFit behavior служи за:
5
Командата Fixed Сolumn Width служи за:
6
Вярно ли е, че с помощта на инструмента Draw Table може да се изчертава таблица?
7
Чрез инструмента Quick Tables може да се създават таблици, като се използват:
8
Височината на клетките в таблица се определя от:
9
Командата, която трябва да се използва за обединяване на клетки, се нарича:
10
За да се раздели една клетка на няколко реда или колони, се използва командата:
11
Вярно ли е, че с командите Insert Right и Insert Left може да се вмъкне ред отгоре и отдолу на маркирания ред?
12
Вярно ли е, че с командите, намиращи се в менюто Layout, може да се изтрива ред или колона от таблица?
13
Вярно ли е, че текстът в клетка може да се състои от няколко абзаца?
14
Когато текстът в клетка от таблица в текстов редактор достигне дясната страна на клетката:
15
С кой от посочените клавиши може да се премести текстовият показалец от една клетка на таблица в друга?

Описание на теста

Интересен тест по информационни технологии за 7. клас за проверка на знанията по темата за създаване на таблица със средствата на текстообработваща програма. Провери дали си научил как се проектира, създава и оформя таблици със средствата на текстообработващата програма. Направи теста и докажи, че си спец. Ученето може да е не само полезно, но и много забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се