logo

Тест: Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диаграмите и графиките са едни от най-често използваните обекти в слайд. Чрез тях се представя информация в обобщен вид.
2
Графиките:
3
Диаграмите:
4
Йерархичните диаграми се използват за представяне на взаимосвързани обекти – членовете на едно семейство, например.
5
Всяка графика съдържа текстови полета, в които трябва да въведеш нужната информация. Тя има и предварително зададено:
6
Диаграмите за процеси използваш за визулизиране на циклична последователност от дейности.
7
Графиката Vertical Chevron List се използва за:
8
Диаграми и графики, които са част от презентация, не могат да се анимират.
9
Ако трябва да се представи мисловна карта чрез диаграма, какъв тип е удачен да се използва?
  • Отговора си запиши само с една дума.
10
Когато описваш непрекъснати, повтарящи се действия като смяната на сезоните, трябва да използваш диаграма тип:
11
Какъв тип е диаграмата на изображението?
12
Подреди стъпките за анимиране на отделни елементи от графиката.
13
В кой формат трябва да запишем графичен обект от презентация, за да запазят и прозрачните области на обекта?
14
Посочи верните начини за вмъкване на таблица в презентация.
15
Свържи правилно.

Описание на теста

Интересен тест по компютърно моделиране и ИТ за 7. клас за проверка на знанията по темата за използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация. Провери дали си научил как се създават и редактират диаграми, графики, графични схеми и таблици. Направи теста и докажи, че си спец. Ученето може да е не само полезно, но и много забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се