logo

Тест: Циклични алгоритми, за които броят на повторенията е известен. Python

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой оператор се използва за предварително известен брой на повторенията?
2
Има ли значение подредбата на кода, за да се изпълнят операторите, които са в тялото на цикъл for?
3
Кои са двете ключови думи, които влияят на начина на изпълнение на цикъла?
4
Ще се отпечата ли резултатът от този програмен фрагмент? for i in range(0,5): print(i)
5
Правилен ли е синтаксисът на цикъл for? for i in range(0,2)       тяло на цикъла
6
В тялото на цикъла изписваме командите, които се изпълняват последователно и многократно.
7
Кои са трите аргумента, които съдържа функцията range?
8
Какво ще отпечата следният програмен фрагмент? for i in range(0,5): print(i)
9
Къде управляващата променлива в цикъл for може да обработва информацията?
10
Колко пъти ще се отпечата съобщението "Аз съм програмист!"? for i in range(0,5): print("Аз съм програмист!")
11
Попълни липсващата дума.
12
Попълни липсващата дума.
13
Попълни липсващата дума.
14
Каква е стъпката, ако имаме range(0,8)?
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

Суперполезен тест по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас. Тук ще провериш своите знания относно цикличния алгоритъм и по-специално за цикъл for. Да не губим време – пускай теста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се