logo

Тест: Основни правила, фази и дейности при разработване на проект

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Проект е последователност от дейности, с които трябва да се постигне предварително определена цел.
2
Кое не може да бъде проект?
3
За да се осъществи един проект, има си отделни стъпки, които трябва да се следват. Това са различните дейности.
4
Времето, за което трябва да се извършат всички дейности по проекта, се нарича:
5
Всички дейности по проекта са предвидени да бъдат извършени в определена последователност, наречена:
6
За да се реализира един проект, са необходими определени:
7
Как се нарича съвкупността от документи, описващи всяка една дейност от реализирането на проекта?
8
Попълни празните места в текста.
9
Кое НЕ е правило за работа в екип?
10
Кое НЕ е етап от проект?
11
Посочи ролите, които се срещат в добре работещите екипи.
12
Посочи трите етапа, през които преминава проектът.
13
От кой етап на проекта са изброените дейности?
  • избор на тема за проекта
  • формиране на екип
  • Отговора си запиши само с една дума.
14
От кой етап на проекта са изброените дейности?
  • разработване на планираните дейности подред, като се спазва времевият график
  • анализиране на свършената работа на всяка стъпка
  • Отговора си запиши само с една дума.
15
Кой етап на проекта е описан?
  • Важна е предварителната подготовка. Демонстрира се крайният резултат, извършен по времевия график, какво е било предварителното планиране, била ли е успешно реализирана всяка дейност.
  • Отговора си запиши само с една дума.

Описание на теста

Интересен тест по компютърно моделиране и ИТ за 7. клас за проверка на знанията по темата за основните правила, фази и  дейности при разработване на проект. Провери дали си научил основните правила и дейности при разработване на проект, как да избираш необходимите технологични средства за реализация на проект. Направи теста и докажи, че си спец. Ученето може да е не само полезно, но и много забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се