logo

Тест: Линейни алгоритми с език за блоково програмиране и скриптов текстов език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че линейните алгоритми са съставени от инструкции (или команди), които се изпълняват една след друга по реда на записването им:
2
Линейните алгоритми имат последователен ред на изпълнение на действията, който зависи от набора данни, за които се прилага.
3
Данни от тип int са цяло число.
4
С float се записват данни за:
5
Със str се записват:
6
Коя от посочените програми в Scratch е пример за линеен алгоритъм?
7
Информация или данни, необходими, за да продължи изпълнението на компютърна програма (обикновено се предоставят от потребителя), се наричат:
8
В Scratch и Python входните данни се записват в:
9
С datetime се записва дата със следния формат:
10
В Python, за да отпечаташ текст и веднага след него цяло число, трябва в кода между двете да се постави знак:
11
С този фрагмент от програма на Python се указва, че в променливата a ще приеме за стойност:
  • Програма:
  • a = int(input('Въведи стойност за страна А'))
12
Вградената функция в Python int() се използва за: 
13
За да се изчисли обиколката на квадрат, е необходимо стойностите, които записваме в променливите за всяка от страните, да бъде:
14
С този фрагмент от програма на Python се указва, че в променливата a ще приеме за сбора от стойностите на променливите a, b и c, които са:
  • Програма
  • P = float(a)+float(b)+float(c)
15
Коя от програмите на Python съответства на Scratch програмата за намиране лице на триъгълник?

Описание на теста

Изключително полезен тест по компютърно моделиране и  компютърно моделиране и ИТ за 6. клас за проверка на знанията, свързани с линейните алгоритми. Направи теста и се подготви отлично. Учи по забавен и интересен начин!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се