logo

Тест: Файлова структура на организация на данните

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съвкупността от данни, съхранени под общо име, се нарича:
2
Файлова структура се нарича:
3
Нова папка се създава с командата:
4
Коя от посочените програми се използва при операционната система Windows за организация на данните?
5
Изтриването на файл или папка може да се извърши с помощта на клавиш:
6
Мястото за съхранение на изтрити файлове и папки се нарича:
7
Командата за възстановяване на изтрит файл или папка е:
8
Съдържанието на папката с изтрити файлове (Recycle Bin) може да бъде разгледано, като се активира иконата на папката от:
9
Промяната на име на файл или папка се извършва с командата:
10
Kопиране на файл и/или папка се осъществява с командата:
11
Преместване на файл и/или папка може да се извърши с командите:
12
Клавишната комбинация за отмяна на командата за преместване на файл е:
13
Клавишната комбинация за отмяна на пременувани файлове или папки е:
14
Подреди в хронологичен ред операциите, които трябва да се извършат при копирането на файл или папка.
15
Какво действие се предприема при работа с Windows Explorer за преместване на файл след активиране на командата Cut?

Описание на теста

Интересен тест по компютърно моделиране и ИТ за 6. клас за проверка на знанията, свързани с файлова структура  на организация на данните. Провери какво си научил за файловата структура на организация на данните, за основните операции с файлове и папки. Направи теста и се подготви по компютърно моделиране и ИТ. Ученето може да става по забавен и интересен начин!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се