logo

Тест: Чертане на геометрични обекти с блоково програмиране и скриптов текстов език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете блоковете от mBlock и Sсratch с тяхното значение в Python.
2
Свържете блоковете от mBlock и Sсratch с тяхното значение в Python.
3
В Python командата pass се използва, когато в тяло на цикъл или оператор за условен преход е празно, тоест няма код.
4
Командата pass в Python се записва с един отстъп по-навътре с подравняването на вложена команда.
5
Свържете блоковете за повторение от mBlock и Sсratch с тяхното значение в Python.
6
Библиотеката turtle в Python служи за работа с:
7
Библиотеката time в Python е за обозначаване на време.
8
Библиотеката random в Python се използва за:
9
За да се зареди библиотека в Python, в началото на програмата трябва да се изпише:
10
За да се зареди библиотека в Python, в началото на програмата трябва да се изпише from <име на билиотеката> import, а на реда под него: import <име на билиотеката>.
11
В примерният код, с който се зарежда библиотеката turtle в Python, е пропуснат символ в края на първи ред. Кой е той? Програма: from turtle import import turtle
12
С командата tur.pensize(10) се указва размерът на следата, която оставя героят, когато се придвижва.
13
С помощта на bg.bgcolor("<име на цвета>") се променя:
14
С командата tur.setpos() се указва:
15
Какъв ще бъде крайният резултат от изпълнението на програмата: Програма: from turtle import * import turtle bg = turtle.Screen() bg.bgcolor("blue") tur = turtle.Turtle() tur.forward(300) turtle.done()

Описание на теста

Най-добрият тест по компютърно моделиране и компютърно моделиране и ИТ за 6. клас. С него ще провериш знанията си за чертане на геометрични обекти с блоково програмиране и скриптов текстов език. Докажи, че си спец! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се