logo

Тест: Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Появата, скриването, премигването, уголемяването, движението, промяната на цвета на обекта от слайд (изображение или текст) се нарича анимационен ефект.
2

Ефектите за анимация в Power Point са:

3
За да зададеш ефект в Power Point, не е задължително да маркираш обекта.
4
През Animation Pane (Екран за анимации) можеш да видиш всички ефекти, които са добавени към обектите на слайда.
5
От кой раздел на Animations (Анимации) можеш да настроиш кога да започне ефектът?
6
Можеш да забързаш или забавиш един ефект, като контролът на ефекта става чрез задаване на секунди. Това е възможно чрез раздел Timing (Време) и настройката Duration (Времетраене).
7
Посочи как се задава времетраене на ефект?
8
Eфекти, с които се определя движението по траектория, се намират в групата Motion paths.
9
Свържи правилно.
10
Кой от посочените раздели не е от Transitions (Преходи)?
11
Подреди поредността от действия за прилагане на анимационен ефект върху обект в слайд.
12
За да представиш презентация пред публика или да прегледаш направените анимации и преходи на слайдовете, трябва да стартираш режим:
13
Разгледай изображението. Каква е стойността на времетраенето на прехода между слайдовете?
14
Разгледай изображението. След колко време ще  се стартира смяната на слайдовете?
15
Попълни липсващите думи в текста.

Описание на теста

Искаш ли да провериш какво знаеш за анимационните ефекти и времетраенето на слайд в презентация и настройки на дизайна по компютърно моделиране и ИТ в 6. клас? Този тест е перфектният начин за това! Тук ще провериш дали си научил как се прилагат готови анимационни ефекти към елементи на слайд, как се задава преход и времетраенето му на слайд, как се оформя компютърна презентация в естетически завършен вид, като се използват шаблон за дизайн и цветова схема. Готов ли си? Да започваме! Ученето е и забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се