logo

Тест: Функции с таблични данни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вградена функция е:
2
Стойностите във вградените функции се наричат:
3
Функциите в Excel могат да се избират само от раздела Formulas/Insert Functions.
4
Какво се пише в скобите на функцията SUM(?)?
5
Вярно ли е, че във функциите се маркира област от клетките с числа, текст и логически стойности.
6
Вярно ли е, че адресът на област от съседни клетки се образува от адрес на първата клетка от областта, двоеточие и адреса на последната клетка от областта?
  • Пример: SUM(A1:E20).
7
Правилно ли е изписана следната формула, ако трябва да събираме стойностите в клетките от А1 до G1?
  • =SUM(A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1)
8
Подреди правилно алгоритъма, чрез който ще се зададе вградена функция от библиотеката на Excel.
9
Формулите в електронната таблица трябва ли да започват със знак “=”?
10
Може ли да се въвежда функцията директно в полето за формули?
11
Попълни празните места в изречението с подходящите думи.
12
AVERAGE() е функция, която:
13
Правилно ли е изписана формулата?
14
При маркиране на няколко клетки резултатът от средната стойност, броя и сумата може да се види в:
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

Супер интересен онлайн тест по компютърно моделиране и ИТ за 6. клас за проверка на знанията, свързани с функции с таблични данни. С този тест ще провериш знанията си за прилагане на вградени функции (формули) за извършване на пресмятания. Направи теста и се подготви по компютърно моделиране и ИТ. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се