Информационни технологии7. клас

Първи раздел

Компютърна система и защита на данните в нея

Втори раздел

Компютърна текстообработка

Трети раздел

Обработка на таблични данни

Четвърти раздел

Звукова и видеоинформация

Пети раздел

Компютърна презентация

Шести раздел

Работа по проект

Седми раздел

Интернет

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се