Информационни технологии6. клас

Първи раздел

Операционна система и носители на информация

Втори раздел

Компютърна текстообработка

Трети раздел

Обработка на таблични данни

Четвърти раздел

Работа с графични изображения

Пети раздел

Компютърна презентация

Шести раздел

Интернет и интегриране на дейности

Седми раздел

Годишен преговор

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се