Български език

1. клас

Първи раздел

Звуковете и буквите в българския език

Втори раздел

Дума. Изречение. Правопис

Трети раздел

Текст и общуване

Четвърти раздел

Годишен преговор

2. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Гласните и съгласните звукове в българския език

Трети раздел

Думата като част на речта

Четвърти раздел

Думата като речникова единица

Пети раздел

Изречението като езикова единица

Шести раздел

Текст и общуване

Седми раздел

Литературни и фолклорни текстове

Осми раздел

Читателски опит

Девети раздел

Годишен преговор

Десети раздел

Стара програма

3. клас

Първи раздел

Звуков състав на думата

Втори раздел

Строеж на думата

Трети раздел

Части на речта. Спомагателен глагол СЪМ и лични местоимения

Четвърти раздел

Думата и речниковото ѝ значение

Пети раздел

Видовете изречения по цел на изказване. Възклицателни и подбудителни

Шести раздел

Създаване на текстове

Седми раздел

Годишен преговор

Осми раздел

Стара програма

4. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Изговор и правопис на звукове и думи в българския език

Трети раздел

Словообразуване

Четвърти раздел

Думи с противоположно значение

Пети раздел

Изреченията по състав

Шести раздел

Части на речта

Седми раздел

Текст и общуване

Осми раздел

Литературни и фолклорни текстове

Девети раздел

Национално външно оценяване

Десети раздел

Годишен преговор

Единайсети раздел

Стара програма

5. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Текстът в речевото общуване

Трети раздел

Думата в изречението и текста

Четвърти раздел

Изменяеми и неизменяеми части на речта

Пети раздел

Части на изречението

Шести раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Текстът в научното общуване

Трети раздел

Части на речта. Местоимения

Четвърти раздел

Глагол. Причастия

Пети раздел

Глагол. Глаголни времена