Български език

1. клас

Първи раздел

Звуковете и буквите в българския език

Втори раздел

Дума. Изречение. Правопис

Трети раздел

Текст и общуване

Четвърти раздел

Годишен преговор

2. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Гласните и съгласните звукове в българския език

Трети раздел

Думата като част на речта

Четвърти раздел

Думата като речникова единица

Пети раздел

Изречението като езикова единица

Шести раздел

Текст и общуване

Седми раздел

Литературни и фолклорни текстове

Осми раздел

Читателски опит

Девети раздел

Годишен преговор

Десети раздел

Стара програма

3. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Звуков състав на думата

Трети раздел

Строеж на думата

Четвърти раздел

Части на речта. Спомагателен глагол СЪМ и лични местоимения

Пети раздел

Думата и речниковото ѝ значение

Шести раздел

Видовете изречения по цел на изказване. Възклицателни и подбудителни

Седми раздел

Създаване на текстове

Осми раздел

Годишен преговор

Девети раздел

Стара програма

4. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Изговор и правопис на звукове и думи в българския език

Трети раздел

Словообразуване

Четвърти раздел

Думи с противоположно значение

Пети раздел

Изреченията по състав

Шести раздел

Части на речта

Седми раздел

Текст и общуване

Осми раздел

Литературни и фолклорни текстове

Девети раздел

Национално външно оценяване

Десети раздел

Годишен преговор

Единайсети раздел

Стара програма

5. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Текстът в речевото общуване

Трети раздел

Думата в изречението и текста

Четвърти раздел

Изменяеми и неизменяеми части на речта

Пети раздел

Части на изречението

Шести раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Текстът в научното общуване