Упражнение: Звук и буква В


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език и литература за 1. клас "Звук и буква В" ще проверите дали можете да разпознавате образа на буквата сред други букви в думи и изречения. Ще тествате уменията си да откривате в кои срички на звуковите модели се намира. С онлайн упражнението ще посочвате мястото на звучния съгласен звук и буква "В", като откривате в кое прозорче на звуковия модел на думата се намира. Ще проверите дали можете да правите проверка на думи, при които се чува звук "Ф", но се пише "В". Отговорете на въпросите и ще бъдете отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Откриваш ли буква "В" в картинката?
5т. 2. Откриваш ли печатна буква "В" в редицата от букви?
5т. 3. Откриваш ли ръкописна буква "В" в редиц ата от букви?
5т. 4. Думата ВЛАК има една сричка.
5т. 5. Думата ТИКВА има три срички.
6т. 6. Посочи сричковия модел на думата моливи.    
6т. 7. Звук и буква В се намират в първата сричка. На коя дума е звуковият модел?
6т. 8. В кое прозорче и в коя сричка се намират звук и буква "в" в думата ВЕТРИЛО?
6т. 9. В кои думи звук и буква "в" се намират вътре в думата?
6т. 10. В коя дума звук и буква "в" са в третото прозорче на звуковия модел?  
6т. 11. В кои думи звук и буква "в" се намират в началото на звуковия модел от картинката?
6т. 12. Посочи думата, в която се пише буква "в", но се чува звук "ф".
11т. 13. Свържи картинките с първите им срички.
11т. 14. Свържи картинките с последните им срички.
11т. 15. Кои думи са сгрешени в изречението?
  • вили има нова Вила.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!