logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Буквата, с която започват думите щъркел и щраус, е буква "щ".
2
Главната и малката буква "Щ" си приличат.
3
Какво виждаш на картинките? В кои думи има буква "щ"?
4
Колко са сричките в думата щраус?
5
В кои редове написаното се отнася за думата щъркел?
6
Избери само думите с буква "Щ" във втората сричка, за да не срещнеш вещицата Вещерина?
7
Щурчо пял и разпилял сричките. Свържи ги и образувай думи.
8
Отбележи изреченията, които се отнасят за думите Щурчо и щипка.
9
Подреди буквите в дума.
10
Подреди думите в изречение, като първата дума е име, втората се състои от три звука, а в третата дума има буква "щ".
11
В кои редове написаното се отнася за изречението: Гущерчето Щоли се скри под къщата.
12
За да влезе в пещерата, Свирчо трябва да открие ГРЕШНОТО изречение. Помогни му.
13
Кой се разхожда на поляната? Напиши с една дума.
14
Посочи думите, които са написани НЕПРАВИЛНО в изречението.
  • Леща ште вари баштата,
  • вкъщи гладни са децата.
15
Подреди сричките ни, ог, то, ще в дума и допиши изречението.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 1. клас за буква "Щ" ще провериш какво знаеш за тази буква. Приличат ли си главната и малката буква "Щ"? Можеш ли да откриваш буква "щ" в думите? А да съставяш изречения? Кое е общото между Щурчо и щъркела? А какво да направиш, за да не срещнеш вещицата Вещерина? Тръгвай! Ще разбереш, ако решиш теста. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се