logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Думите ютия и Юли започват с буква Ю.
2
На изображението се намира и печатна буква Ю.
3
Отбележи редовете, в които сричката съдържа буква Ю.
4
Думата ютия може да се раздели на срички, но не може да се пренася на нов ред.
5
Името на момчето се състои от една сричка.
6
Отбележи само редовете, в които има верни твърдения за думата люлка.
7
Посочи сричковия модел на думата ютия.
8
В думите Юли, люлка и компютъра има общо осем срички.
9
Отбележи вярното твърдение за изречението.
  • Юли рисува люлка на компютъра.
10
Какво прави Юли? За да разбереш, попълни пропуснатите думи в изречението.
  • Избери от думите: компютри, компютъра, люлка, дюля.
11
Свържи, за да получиш верни твърдения.
12
Ако заменим в думите кюп, люк, люпи буква Ю с буква У, кои думи ще се получат?
13
Елма смята, че всяка дума, която има три срички, може да се пренася на нов ред. Вярно ли е това?
14
Колко букви "Ю" откриваш общо в трите изречения? Запиши броя им с цифра.
  • Зюмбюлите и лалетата изискват грижи.
  • В каютата спеше стар капитан.
  • Любимите ми сладкиши са сиропираните охлювчета.
15
Кои думи са сгрешени в изречението?
  • юлка се лулее на новата си лйулка.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 1. клас върху буква Юю ще си припомниш всичко изучено досега. Това е предпоследната буква в нашата азбука. Ще откриваш буква "ю" в срички, думи и изречения. Ще провериш дали знаеш кога пишем главна и кога - малка печатна буква "Юю". Колко пъти можеш да срещнеш тази буква в една и съща дума? А дали можеш да откриваш броя на буквата в няколко изречения? Ще тестваш уменията си да заменяш буква в дадена дума, така че да се промени значението ѝ. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се