Упражнение: Дж и Дз


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език и литература за 1. клас "Звук и буквосъчетание ДЖ. Звук и буквосъчетание ДЗ" ще проверите дали сте разбрали какво наричаме буквосъчетание и от колко звука се състои то. Ще тествате уменията си да откривате буквосъчетанията ДЗ и ДЖ в думите, ще броите букви и звукове в думи, в които има ДЖ и ДЗ. С онлайн теста по български език и литература ще свързвате думи с изображения, за които се отнасят. Много ще се забавлявате със звукови модели на думи, в които звуковете се записват с две букви. Отговорете на въпросите и бъдете отличничници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е това, което е записано на картинката?
5т. 2. Вярно ли е това, което е записано на картинката?
5т. 3. Съчетаването на две букви се нарича буквосъчетание.
5т. 4. С буквосъчетанието ДЖ се отбелязва звучен съгласен звук.
5т. 5. С буквосъчетанието "ДЗ" се отбелязва беззвучен съгласен звук.
6т. 6. В коя дума няма буквосъчетание и звук "ДЖ"?
6т. 7. В кои думи има буквосъчетание и звук ДЖ?
6т. 8. На коя дума е звуковият модел?
6т. 9. Посочи звуковия модел на думата ДЖОБ.
6т. 10. Посочи сричковия модел на думата ДЖАПАНКИ.
6т. 11. Колко букви и колко звука има в думата ДЗИФТ?
6т. 12. Колко букви и колко звука има в думата ДЗЪН?
11т. 13. Свържи думата с нейната картинка.
11т. 14. Свържи думите с броя на буквите и звуковете в тях.
11т. 15. На колко места в изречението откриваш един звук, записан с две букви?
  • В тенджерата бобът ври,
  • джоджен бързо ти сложи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!