Упражнение: Звук и буква С


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език и литература за 1. клас "Звук и буква С" ще проверите дали можете да разпознавате беззвучния съгласен звук в отделни думи и в изречения. Ще тествате уменията си да посочвате думи, в които звукът се чува на различни места в думата. С онлайн упражнението по български език и литераура за 1. клас "Звук и буква С" ще проверите дали можете да разпознавате образа на буквата на беззвучния съгласен звук. Ще го откривате в сричкови и звукови модели. Ще образувате думи от срички, които съдържат звук и буква "С". Отговорете на въпросите и бъдете отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На картинката са печатни главна и малка букви Сс.
5т. 2. Изображението е на ръкописна буква Сс.
5т. 3. Има ли изображение от картинката, което да започва със звук и  буква Сс?
5т. 4. Има ли звук и буква "Сс" в това, което виждаш на картинката?
5т. 5. Изговори това, което виждаш на картинката. Има ли в думата звук "С"?
6т. 6. В коя сричка се намира звукът "С" в думата МАСА?
6т. 7. Посочи звуковия модел на думата МАСА.
6т. 8. Посочи изображението, в което няма звук и буква "С".
6т. 9. Посочи изображенията, чиито наименования започват със звук "С".
6т. 10. В коя сричка и в кое прозорче се намира звук "С" в звуковия модел на думата "МЕСО "?
6т. 11. Кое е вярно за думата СЛОН?
6т. 12. Кое е вярно за думата САНДЪК?
11т. 13. Свържи изгубените срички с останалата част на думата.
11т. 14. Прочети думите. Посочи общата им сричка.
  • СЕЛО, СЕНО, СЕМЕ
11т. 15. Колко звука "С" има в изреченията?
  • Симо е на село. Сее и пее.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!