Видео урок: Глаголи с предлози. Част 2

08:21
1 440
0
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
В онлайн урока по немски език за ниво А2 "Глаголи с предлози. Част 2" ще открием отговори на важни въпроси: Кога използваме darüber, darauf, daran, darum, damit и кога използваме предлог с местоимение като например über ihn, auf sie, an ihn, um sie? Какво трябва да знаем, когато предложното допълнение е човек и когато е предмет или абстрактно понятие? Защо трябва да познаваме идеално личните местоимения във винителен и дателен падеж? Как образуваме въпросителните думи worüber, woran, worum, wogegen, womit, wovon?
Раздел:
Глаголи и времена
Ключови думи:
darüber darauf davon, worüber worauf wovon, глаголи с предлози, Pronominaladverbien

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се