logo

Тест: Събиране и изваждане на трицифрени числа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са четирите числа, които трябва да се запишат след 394, ако всяко следващо е с 2 по-голямо от предходното?
2
Какви са числата 394, 396, 398, 400, 402?
3
Едното събираемо е със 100 по-голямо от 200, а другото е 500. Колко е сборът?
  • Попълнете израза и решете задачката.
4
Ето го отговорът на една задачка: (300 + 400) - 200.
  • Попълнете условието й.
5
Решете задачката и попълнете обяснението на решението й.
6
Запишете пет числа, първото от които е 549, а всяко следващо е с 3 по-голямо.
7
Пресметнете сбора, ако едното събираемо е разликата на числата 400 и 300, а другото е техният сбор.
8
Намерете разликата, ако умаляемото е сборът на 500 и 200, а умалителят е 600.
9
Вярно ли е сметнат изразът:
  • (500 - 200) + (300 + 100) = 100
10
Вярно ли е, че (600 + 200) - 400 = 400 ?
11
Пресметнете стойността на изразите.
12
Напишете пет числа, първото от които е 258, а всяко следващо е с 2 по-малко от предходното.
13
Митко имал 200 бонбона. Купил си още 300, а след това изял 100 от бонбоните. Колко бонбони му останали?
14
Иван имал 400 молива. Дал назаем 200 на Мишо, но Мишо му върнал само 100. С колко молива можел да рисува Иван след това и колко още имал да му връща Мишо?
15
На колко е равен изразът:
  • 100 + 200 + 300 - 400 + 500 - 600 = ?

Описание на теста

С помощта на онлайн теста „Събиране и изваждане на трицифрени числа“ за 3. клас по математика ще затвърдите знанията си върху сбор и разлика на трицифрени числа. Ще решавате различни задачи, където ще приложите умението си да боравите с понятията събираемо, умаляемо и умалител. Също така ще тренирате използването на четни и нечетни числа. Ще тествате знанията си върху всичко това, решавайки интересни задачки, някои от които ще бъдат текстови. Упражнете се и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се