logo

Тест: Именуване на геометрични фигури. Лъч

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от трицифрените числата отговарят на следното условие:
  • Стотиците са два пъти повече от десетиците, а единиците са равни на стотиците.
2
С какво се отличава лъчът?
3
Попълнете празните места в изреченията. Изберете от градинката на думите: безкрайна, ограничена, начало, дължина, край, среда.
4
Попълнете текста.
5
Дадени са отсечките АВ = 3 см, ВС = 2 см и EF = 4 см.
  • Подредете ги по големина, като започнете от най-малката и като ги попълвате на празните места.
6
Попълнете празните места в трицифрените числа така, че цифрата на десетиците да е 3 пъти повече от единиците, а стотиците да са с 4 по-малко от десетиците.
7
Посочете реда, където е изобразен лъч.
8
Каква фигура е изобразена на картинката?
9
Нека е дадена отсечка, именувана AB. При този случай къде е поставена точката B?
10
Ако съществуват две отсечки, именувани AB и BC, то коя е общата им точка?
11
Кое е следващото число в редицата?
12
Свържете всяка отсечка с нейното име.
13
Начертайте отсечка AB с дължина 1 см. След това продължете с чертането с отсечка BC, също дълга 1 см. Накрая довършете с трета отсечка, наречена CA, отново с дължина 1 см.
  • Каква фигура получихте?
14
Посочете кои отсечки са с дължина 5, като напишете имената им.
  • Подредете имената им по азбучен ред от A към Z.
15
Попълнете правилно.

Описание на теста

Разбрахте ли как да именувате геометричните фигури? А как да разпознавате лъч? Онлайн упражнението „Именуване на геометрични фигури. Лъч“ за 3. клас по математика ще ви помогне да затвърдите знанията си по тези въпроси с помощта на интересни задачки. Ще разгледаме заедно разликите между права, отсечка и лъч. Също така ще се упражните да слагате и разпознавате имена на различни видове геометрични фигури. В допълнение към това ще продължим да ви предлагаме задачи за подреждане и избиране на подходящи трицифрени числа, в зависимост от даденото условие. Решете задачите и отличното представяне няма да закъснее. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се