logo

Тест: Задачи от типа 325 + 142

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете пропуснатите думи в изречението:
2
Вярно ли е, че 231 + 512 = 743?
3
Колко е сборът 143 + 254?
4
  Намерете правилните сборове от картинката като използвате вертикалния запис.
5
Кое от изброените числа е по-малко от 548?
6
Свържете израза с отговора му:
7
Пресметнете с помощта на вертикален запис и запишете отговора:
8
Подредете числата от най-малкото към най-голямото
9
Кои от изброените числа отговарят на условието
  • 238 < ........... < 569
10
Подредете сборовете по големина от най-малкия към най-големия:
11
Кой от редовете отговаря на условието:
  • 631 + 247 < ...............
12
Попълнете пропуснатата цифричка, така че твърденията за трицифрените числа да са верни:
13
Според проучвания вие вдишвате и издишвате около 152 пъти за 10 минути, а ако имате братче или сестриче на 4 годинки, то би вдишало и издишало 321 пъти за същото време.
  • Колко общо биха били вдишванията и издишванията?
14
От стаята ви до банята има 124 крачки.
  • Колко крачки сте изминали общо на отиване и на връщане?
15
Първият абзац на съчинението ви е 324 думи, а втория - 241.
  • Колко думи общо сте написали? Кой абзац е по-дълъг?

Описание на теста

Трудно ви е да събирате трицифрени числа? Решете онлайн тестто „Задачи от типа 325 + 142“ за 3. клас по математика и ще ви стане лесно! Тук ще упражним събирането на трицифрените числа по най-добрия начин – чрез множество интересни задачи, които ще ви покажат колко лесно и приятно може да бъде ученето. Също така ще упражните различните начини за записване на сбор - с хоризонтален и с вертикален запис, а по този начин ще откриете кой метод ви е по-лесен. Освен това ще проверите дали сте усвоили сравняването на трицифрени числа, като ще сравняваме не само две числа, а и сборове от такива. Решете теста и бъдете сигурни, че високите оценки ще дойдат веднага! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се