logo

Тест: Умножение и деление до 1000. Решени важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е пресметната задачата на картинката?
2
Произведението на числата 281 и 3 е 843.
3
Мишо разделил числата 738 и 6 и получил 123. Вярно ли е смятал Мишо?
4
Частното на числата 348 и 4 е 87.
5
Как може да се реши задачата?
6
Отговорът на задачата от картинката е:
7
Отбележи верния отговор.
  • 352 : 8 + 8 . 44 = ?
8
Кое е пропуснатото число?
9
Пресметни и запиши в празното поле кое е неизвестното делимо.
10
Пресметни и открий кои задачи са решени ГРЕШНО.
11
Свържи задачите с верните им отговори.
12
Сравни правилно.
  • Използвай знаците за сравнение >, =, <.
13
Свържи така, че да се получат верни задачи.
14
Пресметни и подреди задачите според отговорите, които ще получиш.
  • Най-отгоре постави задачата с най-голям отговор.
15
За попълване на книжния фонд на библиотека доставили 8 пакета детски енциклопедии с по 24 бр. във всеки и детски романи - 3 пъти повече. Доставили им и четири броя нови речници. Колко броя книжни издания общо са доставили в библиотеката?

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 3. клас ще упражниш важни задачи за умножение и деление с числата до 1000. Реши теста и преговори умножение и деление с преминаване, ред на действията, числови изрази със скоби, разпределително свойство. Ще упражниш още намиране на неизвестен множител и неизвестно делимо, решаване на текстови задачи. Напред с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се