Упражнение: Периодизация на старобългарската литература


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 8. клас "Периодизация на старобългарската литература" ще разбереш кога се развива тази литература. Научи за долитературния период, който е етапът на прабългарите и на каменните надписи. Разбери за Златния век при управлението на цар Симеон, за развитието на богомилството и още куп интересни неща! Изгледай видеото към урока, направи упражнението и тествай знанията си. Попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За старобългарска литература се говори още през 6. век.
5т. 2. Старобългарската литература продължава до 18. век.
5т. 3. Посочи верните твърдения за първия етап на старобългарската литература:
5т. 4. Посочи две твърдения:
  • За Златния век на българската литература е вярно, че:
5т. 5. В кой период от развитието на старобългарската литература се появяват оригинални творби в жанровата ѝ система?
6т. 6. Посочи НЕВЯРНОТО твърдение за старобългарската литература:
6т. 7. Константин Преславски, Климент Охридски и Наум Охридски са представители на:
6т. 8. Какво е характерно за периода на старобългарската литература от 1331 г. ?
6т. 9. Кое от твърденията НЕ е вярно за последия етап на старобългарската литература?
6т. 10. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • османска, византийска, гръцка, християнската вяра, образованието, оригинални, копирани, дидактизъм, деспотизъм, сарказъм
6т. 11. Подреди в хронологичен ред развитието на старобългарската литература:
6т. 12. Свържи периода от старобългарската литература с най-видните представители в него:
11т. 13. Довърши твърдението:
  • Подялбата на литературното развитие според определени признаци се нарича...
11т. 14. Свържи периодa на старобългарската литература с историческия контекст:
11т. 15. Попълни празните места с арабски цифри:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!