logo

Тест: Десетте Божи заповеди

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Законите, които Бог дава на евретие, са много ценни за тях.
2
Десетословът съдържа десет Божи заповеди и е повторен три пъти в Петокнижието.
3
Къде Бог се явява за първи път пред целия си народ?
4
Посочи НЕВЕРНИЯ отговор:
  • Освен в Десетословът, къде другаде се съдържат законите?
5
Посочи верните твърдения за бягството на евреите:
6
Монотеизъм означава...
7
Първите четири Божи заповеди...
8
Първото изречение от Десетословът: „Аз съм Господ, Бог твой“ служи, за да означи:
9
Кое твърдение е вярно за Десетослова?
10
Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • доверие, вяра, роби, поданици, служители, закони, правила, норми, догми
11
Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • крадат, убиват, лъжат, прелюбодействат, лъжесвидетелството, убийството, грабителството, живеене, препитание
12
Свържи посочената заповед с нейния смисъл и значение.
13
Попълни празните места:
14
Подреди част от Божиите заповеди в реда, в който са записани:
15
Попълни липсващите думи:

Описание на теста

С онлайн теста за 8. клас по литература "Десетте Божи заповеди" ще упражниш знанията си за договора между Бог и хората. Научи как са възникнали Божиите закони, как са получени от хората и какво гласят. Разтъулкувай всяка една от Божиите заповеди и анализирай нейното значение и смисъл. Направи теста и попълни пропуските си!Гарантирай си отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се