Упражнение: Уилям Шекспир. Живот и творчество


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 8. клас „Уилям Шекспир – живот и творчество“ ще научиш редица интересни неща за този талантлив автор. Ще разбереш в какво семейстовто се ражда и различните легенди затова как се превръща в блестящ драматург. Тествай знанията си за творчеството му – на колко периода се дели, в кои жанрове твори и кои са най-известните му произведения. Научи за времето, в което той самият е бил актьор, преди да стане драматург. Изглевдай видеото към урока, направи упражнението и попълни пропуските си. Гарантирай си отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Уилям Шекспир е драматург, актьор и акционер в трупата на Краля.
5т. 2. За живота и творчеството на Шекспир са написани около 5000 книги.
5т. 3. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение за семейството на Шекспир?
5т. 4. Посочи НЕВЕРНИТЕ отговори:
  • Как Уилям Шекспир започва да се занимава с драматургия?
5т. 5. За живота на Шекспир е вярно, че:
6т. 6. Първият творчески период на Шекспир:
6т. 7. За втория творчески период на Шекспир НЕ е вярно, че:
6т. 8. Посочи ВЯРНОТО твърдение за творчеството на Шекспир:
6т. 9. Свържи творбата с жанра, към който принадлежи:
6т. 10. Попълни с някои от думите: сонети, драми, 12, 13, 15, двустишие, четиристишие
6т. 11. Подреди жанровете, като започнеш от тези в най-ранния Шекспиров период.
6т. 12. Попълни с някои от посочените думи:
  • теми, мотиви, герои, общочовешки, вечни, същностни, богат, циничен, ироничен
11т. 13. Довърши твърдението:
  • В трагедията героят е носител на...
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Попълни възможната стихова организация на сонета.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!