new-logo

Тест: Анализ на "Притчата за трите пръстена". Джовани Бокачо

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сборникът "Декамерон" се състои от 10 новели.
2
Повод за написването на сборника "Декамерон" е чумната епидемия.
3
"Притчата за трите пръстена" е първата разказана новела през третия ден.
4
Посочи верните твърдения.
  • Новелите на Бокачо...
5
Кои твърдения не са верни за мотива за трите пръстена?
6
Кои твърдения са верни за повествователния похват "разказ в разказа"?
7
Развръзката на новелата "Притчата за трите пръстена" е:
8
Свържи правилно героите с тяхното описание спрямо "Притчата за трите пръстена".
9
Коя тема не присъства в новелата на Бокачо "Притчата за трите пръстена"?
10
Свържи правилно композицията на "Притчата за трите пръстена".
11
Попълни празните места, като използваш някои от думите:
  • героя, автора, твореца, благополучно, съвестно, отговорно, щастието, радостта, успеха
12
Подреди в правилен ред сюжета на новелата „Притча за трите пръстена“.
13
Довърши твърдението.
  • Поучителен разказ, от който ние сами трябва да извлечем поуката, се нарича...
14
Довърши твърдението.
  • През Средновековието в символ на християнската вяра се е превърнал...
15
Попълни празните места.

Описание на теста

С онлайн теста по литература за 8. клас "Анализ на "Притчата за трите пръстена". Джовани Бокачо" ще разбереш какво представляват новелата и притчата като литературни жанрове. Научи сюжета на новелата на Бокачо, част от сборника "Декамерон" - "Притчата за трите пръстена". Разбери основните неща за главните герои - Мелхиседек и Саладин и какво е характерно за тях. Научи и какви похвати използва Бокачо в новелата си. Не се колебай, изгледай видеото и направи теста. Подготви се отлично за часовете по литература! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се