logo

Тест: Реализиране на базови алгоритми за намиране на минимален/максимален от три елемента

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За реализацията на алгоритъм за намиране на минимален/максимален от три елемента е необходимо да се използват променливи.
2
Колко променливи са необходими за реализацията на алгоритъм за намиране на минимален/максимален от три елемента?
3
В алгоритъма за намиране на минимален/максимален от три елемента всяка от променливите трябва да се присвои на отделен герой.
4
Променливите, които се присвояват на героите, трябва задължително да са с имена на латиница.
5
При търсене на мининален от три елемента програмата ще разреши ли да се въведат две или три еднакви стойности?
6
При търсене на максимален от три елемента какъв ще е крайният резултат от реализирането на алгоритъма, ако има два или три елемента с равен максимален резултат?
7
Трябва ли задължително да се използва блок, с който се нулират променливите в началото на всяка игра, в която се реализира алгоритъм за намиране на минимален/максимален от три елемента?
8
Ако не се използва блок, с който се нулират променливите в началото на всяка игра, в която се реализира алгоритъм за намиране на минимален/максимален от три елемента, резултатът ще е следният:
9
За реализацията на алгоритъм за намиране на минимален/максимален от три елемента е необходимо да се използват оператори.
10
За реализацията на алгоритъм за намиране на минимален/максимален от три елемента задължително трябва да се използват съобщения.
11
Възможно ли е потребителят да въведе стойност за някой от героите, ако не бъдат използвани в кода блоковете Питай и чакай и Отговор?
12
На изображението е показан фрагмент от код за реализация на алгоритъм за:
13
На изображението е показан фрагмент от код за реализация на алгоритъм за:
14
Реализираният на изображението алгоритъм е алгоритъм за:
15
Реализираният на изображението алгоритъм е алгоритъм за:

Описание на теста

С този тест по компютърно моделиране и компютърно моделиране и ИТ за 5. клас ще провериш наученото за реализирането на базови алгоритми за намиране на максимален или минимален от три елемента.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се