logo

Тест: Реализиране на базови алгоритми за подреждане на три елемента по големина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Възможно ли е да се реализира алгоритъм за подреждане на три елемента по големина, като се използват само трима герои?
2
Възможно ли е да се направи образователно приложение с алгоритъм за подреждане на три елемента по големина, без да се използват съобщения?
3
Каква е ролята на съобщенията при реализацията на алгоритъм за подреждане на три елемента по големина?
4
При подреждане на елементи по големина е възможно използването на оператор „равно“ в алгоритъма.
5
За да се предостави възможност на потребителя да въвежда символи от клавиатурата, се използва блокът:
6
Възможно ли е променлива с име „Обект 2“ да бъде създадена за герой с име „Обект 1“?
7
За да се реазлизира алгоритъм за подреждане на три елемента по големина, трябва да се използва и алгоритъм за броене на елементи.
8
В алгоритъма за подреждане на три елемента по големина всяка от променливите трябва да се присвои на отделен герой.
9
Променливите, които са необходими за алгоритъм за подреждане на три елемента по големина, трябва задължително да се създават по реда на добавяне на героите.
10
Трябва ли задължително да се използва блок, с който се нулират променливите в началото на всяка игра, в която се реализира алгоритъм за подреждане на три елемента по големина?
11
Колко променливи са необходими за реализацията на алгоритъм за подреждане на три елемента по големина?
12
Възможно ли е при създадения във видеото алгоритъм за подреждане на три елемента по големина да се въведе като стойност трицифрено число?
13
Възможно ли да се използва алгоритъм за подреждане на три елемента по големина, за да се подредят думи по азбучен ред?
14
Ако имаме трима герои, чиито стойности трябва да подредим по големина, и за всеки от тях трябва да използваме променливи, за да укажем мястото му в подреждането, колко променливи ще са необходими най-малко?
15
Какъв ще бъде резултатът, ако в полето за въвеждане на стойност в алгоритъм за подреждане на три елемента по големина се въведе текст?

Описание на теста

Провери знанията си по компютърно моделиране и компютърно моделиране и ИТ за 5. клас с този тест върху изграждането на образователен проект с използване на алгоритъм за подреждане на три елемента по големина. Възможно ли е да се реализира алгоритъм за подреждане на три елемента по големина, като се използват само трима герои? Трябва ли задължително да се използва блок, с който се нулират променливите в началото на всяка игра, в която се реализира алгоритъм за подреждане на три елемента по големина? Какъв ще бъде резултатът, ако в полето за въвеждане на стойност в алгоритъм за подреждане на три елемента по големина се въведе текст? Отговори на въпросите и се подготви отлично по темата!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се