Компютърно моделиране и ИТ

5. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърна система и информационни технологии

Трети раздел

Интернет

Четвърти раздел

Звук и видео информация

Пети раздел

Създаване и обработка на графично изображение

Шести раздел

Компютърно моделиране

Седми раздел

Компютърна текстообработка

Осми раздел

Обработка на таблични данни

Девети раздел

Компютърна презентация

Десети раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърно моделиране

Трети раздел

Компютърна текстообработка

Четвърти раздел

Обработка на таблични данни

Пети раздел

Компютърна презентация

Шести раздел

Операционна система и носители на информация

Седми раздел

Работа с графични изображения

Осми раздел

Интернет и интегриране на дейности

Девети раздел

Годишен преговор

Десети раздел

Стара програма

Изпити след 10. клас

Първи раздел

Информация и информационни дейности

Втори раздел

Информационна култура

Трети раздел

Подготовка за НВО

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се