logo

Тест: Земите край Нил, Тигър и Ефрат. Зората на цивилизацията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Къде възникнали първите държави?
2
Кое е понятието, което отговаря на определението: произхожда от латинската дума гражданин и се отнася за общество, което е достигнало високо ниво в своето развитие?
3
Кога се зародило земеделието?
4
Как се нарича територията, където най-напред възниква земеделието?
5
Кое понятие трябва да се постави на празното място, за да е вярно твърдението:
  • Организацията на хора, които живеят на обща територия и имат общо управление, религия, ценности се нарича .............. .
6
Кое НЕ е белег на цивилизация?
7
Кои благоприятни условия спомогнали за възникването на цивилизация по р. Нил?
8
Вярно или грешно е твърдението: Река Нил била предвидима, защото се разливала по едно и също време всяка година. В периодите на разлив и отлив почвите се подобрявали, но реколтата от пшеница, лен и зеленчуци намалявала. 
9
Кои условия довели до появата на първите държави до големите реки Нил, Тигър и Ефрат?
10
Вярно или грешно е твърдението: С появата на земеделието се появило и разделение на труда, но хората живеели заедно и си сътрудничели.
11
Защо земите по поречията на реките Нил, Тигър и Ефрат са известни като „люлка на първите човешки цивилизации“?
12
Свържете правилно елементите.
13
Разгледайте внимателно картата и изпълнете задачата. Свържете цифрата с правилното наименование.  
14
Разгледайте картата и изпълнете задачата. С кой цвят на картата е обозначена територията, на която възниква земеделието през IX хил.пр.Хр.?
15
Попълнете липсващите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 5. клас „Земите край Нил, Тигър и Ефрат. Зората на цивилизацията“ ще провериш знанията си за първите държави. Знаеш ли, че земеделието е възникнало в Плодородния полумесец? Как строителството на диги и канали довело да организация на хората върху обща територия и с общо управление? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се