Упражнение: Римската република


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 5. клас „Римската репубрика“ ще проверите знанията си за управлението в Рим. Кои са отговорностите на магистратите – консули, претори, едили, цензори? А знаете ли, че в Рим се избирал диктатор? Как се разпределяла властта между Сенат, граждани и събрания? Вярно ли е, че в римското общество имало патриции, плебеи, роби и свободни? Какви права имали жените? А какво е „Пирова победа? Вярно ли е, че право на вето има президентът на Република България? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое определение отговаря на понятието република?
5т. 2. Коя длъжност в Римската република имала право на „вето“?
5т. 3. Кога започва периодът на републиката в Рим?
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението: През III в.пр.Хр. патриции и плебеи били изравнени по права. Плебеите станали пълноправни римски граждани. В Римската република римските граждани се различавали само по богатство.
5т. 5. Кое НЕ е част от управлението на Римската република?
6т. 6. Вярно или грешно е твърдението: По време на Римската република се водила борба между патриции и плебеи. В нея плебеите извоювали право да заемат длъжността народен трибун, който да защитава техните права. Народният трибун се избирал от патрициите.
6т. 7. Свържи правилно елементите за управлението в Римската република.
6т. 8. Свържи правилно магистратите с техните отговорности и права.
6т. 9. Подреди последователно във времето победите, които плебеите постигнали.
6т. 10. Вярно или грешно е твърдението: Управлението в Римската република било разпределено между магистрати, които се избирали за определен срок от време и винаги били четен брой. 
6т. 11. В Римската република управлението било разпределено между Сената, събрания и магистрати. В кой случай имало еднолична магистратура и коя била тя?
6т. 12. Свържи правилно обществената група с описанието.
11т. 13. С кой факт е свързан израза „Пирова победа“?
11т. 14. Разгледай внимателно схемите за управлението на Рим и България и отговори на въпроса: Как се нарича формата на държавно управление на двете държави?
11т. 15. Кое от съвременното управление на България е наследство от управлението на Римската република?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!