Упражнение: Времето в историята. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 5. клас „Времето в историята и археологията. Част 1“ ще проверите знанията си за периодите в историята и археологията . Вярно ли е, че в археологическата периодизация първият период е най-продължителен? А защо всяка цивилизация има свое летоброене? Вярно ли е, че раждането на Иисус Христо разделя летоброенето на 2 ери - преди и след Христа? А защо пр. Хр. отброяваме времето от големите към малките числа? Знаете ли, че ера, епоха, хилядолетие, век, десетилетие и година са мерни едици за време в историята? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно или грешно е твърдението: Археологията помага за разкриване на миналото преди появата на писмеността.
5т. 2. В кой правилно са подредени епохите от археологическата периодизация?
5т. 3. В кой ред са правилно подредени периодите от историческата периодизация?
5т. 4. За коя наука се отнася описанието: Тя е наука за старините. Името ѝ е съставено от двете гръцки думи за древност и наука. 
5т. 5. Кой период от историческата периодизация е най-продължителен и обхваща времето от появата на човека до появата на първите държави и писмеността?
6т. 6. Как учените са определили началото и края на всеки период от историческата периодизация?
6т. 7. Защо археолозите дават тези имена на епохите от археологическата периодизация?
6т. 8. Как се променя продължителността на периодите в историческата периодизация?
6т. 9. Свържи правилно годината, която съответства на началото на летоброенето на всяка цивилизация.
6т. 10. Свържи правилно събитието с годината.
6т. 11. Свържи правилно елементите така, че обозначенията да са отбелязани вярно върху линията на времето.
6т. 12. В кои редове отброяването на годините и вековете преди Христа е вярно?
11т. 13. Какви умения са ни нужни, за да се ориентираме в изучаването на миналото?
11т. 14. Разгледай внимателно линията на времето и отговори: Кое събитие есе е случило след Христа?
11т. 15. Подреди по продължителност мерните единици за време като започнеш от най голямата и завършиш с най-малката.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!