logo

Тест: Империите в Древния изток

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За кое държавно управление се отнася определението: Огромна по територия държава, в която под властта на един владетел са различни по религия и език народи?
2
Вярно или грешно е твърдението: Вавилонският владетел Хамурапи обединил под своя власт Месопотамия, с което направил опит да създаде империя?
3
Кои са задачите, които владетелите на империя трябва да решат?
4
Кои били трите източни империи?
5
Кои държави се появили и развивали в Древния Изток?
6
За коя източна империя се отнася описанието: Достига най-голямо могъщество през Новото царство. Организира управлението, като разчита на съюза с покорените народи и дипломацията?
7
За коя империя се отнася описанието: Възникнала в северната част на Месопотамия със столица Ниневия. Решила задачата за управлението на огромната територия чрез пълно подчинение, насилие, сила и заточения?
8
Коя армия била професионална и се състояла от тежка и лека пехота, флот и бойни колесници?
9
С какво асирийската армия била по-добра от армиите на другите империи?
10
  Коя империя организирала управлението си така: От всеки покорен народ била създадена сатрапия. Начело на тази област царят назначавал сатрап, който му бил подчинен пряко. Всеки народ запазил традициите, религията и законите си, но плащали данък на владетеля?
11
Коя империя била най-обширна по територия и обединила целия Изток от Балканите до Индия?
12
На коя империя принадлежала постоянната армия, в която бил отрядът Десетте хиляди безсмъртни?
13
За коя империя се отнася картата?  
14
Избери заглавие на картата.
15
Коя карта НЕ съответства на империя?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 5. клас "Империите в Древния Изток" ще провериш знанията си за Египет, Асирия и Персия. Знаеш ли, че били създадени първата кавалерия, обсадна техника, постоянна армия? Вярно ли е, че бойната колесница била основна сила на египетската войска? Как Персия организирала управлението като създала сатрапии, начело със сатрапи? Кои са Десетте хиляди безсмъртни?Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се