История

 • 1
  Всеобщ напредък в началото на XXв. Част 1 СТР.
  Нямаш нужда от видео уроци и тестове за този урок, защото в него няма нов материал.
 • 5. клас

  Първи раздел

  Въведение в историята

  Втори раздел

  Праистория

  Трети раздел

  Първите цивилизации

  Четвърти раздел

  Древна Елада и елинистическият свят

  Пети раздел

  Древна Тракия

  Шести раздел

  Древен Рим

  6. клас

  Първи раздел

  Въведение в европейското Средновековие

  Втори раздел

  Европейското Средновековие (V – XI в.). България до началото на XI век

  Трети раздел

  Средновековният свят (XII – XV в.). Българската държава (XII – XIV в.)

  Четвърти раздел

  Българските земи под османска власт (XV – XVII в.)

  7. клас

  Първи раздел

  Българско възраждане (XVIII-XIX в.)

  Втори раздел

  България от Освобождението до края на Втората световна война

  Трети раздел

  България от 1944 до 1989 г.

  Четвърти раздел

  България след 1989 г.

  8. клас

  Първи раздел

  Началото на Новото време (XVI-XVII в.)

  Втори раздел

  Векът на Просвещението (XVIII в.)

  Трети раздел

  Векът на национализма (XIX в.)

  9. клас

  Първи раздел

  Първа световна война

  Втори раздел

  Светът от Първата до края на Втората световна война

  Трети раздел

  Светът през втората половина на XX век

  10. клас

  Първи раздел

  Днешните български земи през Праисторическата епоха

  Втори раздел

  Днешните български земи през Античността

  Трети раздел

  Средновековна България VII – началото на XI век

  Четвърти раздел

  Българската държава XII – XIV век

  Пети раздел

  Допълнителни материали

  Шести раздел

  Стара програма

  11. клас

  Първи раздел

  Днешните български земи през Праисторическата епоха

  Втори раздел

  Днешните български земи през Античността

  Трети раздел

  Средновековна България VII – началото на XI век

  Четвърти раздел

  Българската държава XII – XIV век

  Пети раздел

  Стара програма