История

5. клас

Първи раздел

Въведение в историята

Втори раздел

Праистория

Трети раздел

Първите цивилизации

Четвърти раздел

Древна Елада и елинистическият свят

Пети раздел

Древна Тракия

Шести раздел

Древен Рим

6. клас

Първи раздел

Въведение в европейското Средновековие

Втори раздел

Европейското Средновековие (V – XI в.). България до началото на XI век

Трети раздел

Средновековният свят (XII – XV в.). Българската държава (XII – XIV в.)

Четвърти раздел

Българските земи под османска власт (XV – XVII в.)

Пети раздел

Стара програма история 6. клас

7. клас

Първи раздел

Българско възраждане (XVIII-XIX в.)

Втори раздел

България от Освобождението до края на Втората световна война

Трети раздел

Стара програма история 7. клас

8. клас

Първи раздел

Началото на Новото време (XVI-XVII в.)

Втори раздел

Векът на Просвещението (XVIII в.)

Трети раздел

Векът на национализма (XIX в.)

Четвърти раздел

Стара програма история 8. клас

9. клас

Първи раздел

Първа световна война

Втори раздел

Светът от Първата до края на Втората световна война

Трети раздел

Светът през втората половина на XX век

Четвърти раздел

Началото на Новото време

Пети раздел

Старият режим (1648-1789)

Шести раздел

Балканите и България във Века на национализма

Седми раздел

Светът извън Европа

10. клас

Първи раздел

Светът от края на първата до края на втората голяма война