История

5. клас

Първи раздел

Въведение в историята

Втори раздел

Праистория

Трети раздел

Първите цивилизации

Четвърти раздел

Древна Елада и елинистическият свят

Пети раздел

Древна Тракия

Шести раздел

Древен Рим

Седми раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Въведение в европейското Средновековие

Трети раздел

Европейското Средновековие (V – XI в.). България до началото на XI век

Четвърти раздел

Средновековният свят (XII – XV в.). Българската държава (XII – XIV в.)

Пети раздел

Българските земи под османска власт (XV – XVII в.)

Шести раздел

Годишен преговор

Седми раздел

Практически уроци

7. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Българско възраждане (XVIII-XIX в.)

Трети раздел

България от Освобождението до края на Втората световна война

Четвърти раздел

България от 1944 до 1989 г.

Пети раздел

България след 1989 г.

Шести раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Началото на Новото време (XVI-XVII в.)

Трети раздел

Векът на Просвещението (XVIII в.)

Четвърти раздел

Векът на национализма (XIX в.)

Пети раздел

Стара програма история 8. клас

Шести раздел

Практически уроци

9. клас

Първи раздел

Първа световна война

Втори раздел

Светът от Първата до края на Втората световна война