История

5. клас

Първи раздел

Въведение в историята

Втори раздел

Праистория

Трети раздел

Първите цивилизации

Четвърти раздел

Древна Елада и елинистическият свят

Пети раздел

Древна Тракия

Шести раздел

Древен Рим

Седми раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Въведение в европейското Средновековие

Трети раздел

Европейското Средновековие (V – XI в.). България до началото на XI век

Четвърти раздел

Средновековният свят (XII – XV в.). Българската държава (XII – XIV в.)

Пети раздел

Българските земи под османска власт (XV – XVII в.)

Шести раздел

Годишен преговор

7. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Българско възраждане (XVIII-XIX в.)

Трети раздел

България от Освобождението до края на Втората световна война

Четвърти раздел

България от 1944 до 1989 г.

Пети раздел

България след 1989 г.

Шести раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Началото на Новото време (XVI-XVII в.)

Трети раздел

Векът на Просвещението (XVIII в.)

Четвърти раздел

Векът на национализма (XIX в.)

9. клас

Първи раздел

Първа световна война

Втори раздел

Светът от Първата до края на Втората световна война

Трети раздел

Светът през втората половина на XX век

10. клас

Първи раздел

Днешните български земи през Праисторическата епоха

Втори раздел

Днешните български земи през Античността

Трети раздел

Средновековна България VII – началото на XI век

Четвърти раздел

Българската държава XII – XIV век

Пети раздел

Българските земи под османска власт XV – XVII век

Шести раздел

Българското възраждане

Седми раздел

България от Освобождението до Втората световна война

Осми раздел

България след Втората световна война до 1989 г.