logo

Тест: Рим и новите народи на Европа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В днешните български земи са се развили три цивилизации-траки, елини и римляни.
2
Римляните създали огромна държава на хора с различни езици, вярвания, култура и цвят на кожата. Такава държава наричаме империя.
3
Отбележи невярното твърдение за учението на Иисус Христос. 
4
Отбележи верните твърдения за Библията и живота на Иисус.
5
Първата част на Библията била написана преди 3 000 години, Наричала се Стар завет. Новият завет бил написан преди 2 000 години.
6
Свържи, за да получиш верни твърдения за християнството.
7
Попълни пропуснатите думи, за да получиш вярно твърдение. Избери от градинката на думите: преследвали, предпочитали, познавали, съществува, не съществува. 
8
Свържи, за да получиш верни твърдения за Рим и християнството. 
9
Добави пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения. Избери от градинката на думите: крепост, къща, път, варвари, славяни, селяни.
10
Отбележи невярното твърдение за варварите и Рим.
11
Попълни пропуснатите думи, за да получиш вярно твърдение. Избери от градинката на думите: ромеи, римляни, източната, западната, средната, роми.
12
Свържи, за да получиш верни твърдения за българи, славяни и ромеи. 
13
Славяни и българи създали нова държава в земите на север и на юг от река Дунав. Тя се наричала ...
14
Начело на новата държава застанал ...
15
Така на Балканския полуостров се появила нова държава. Годината била ...

Описание на теста

С онлайн теста за 4.клас по човекът и обществото „Рим и новите народи на Европа“ ще тестваш своите знания за тази империя. Каква е била ролята на Иисус Христос в тези времена? По какво се различават Библия, Стар завет и Нов завет? Как в Рим са приемали новото християнско учение? Ще си припомниш император Константин Велики. Важни ли са били за историята събитията, които са се случили в Източната римска империя? Как определяла Византия  онези племена и народи, които не говорели нейния език? Какво означава „варвари“? Каква е ролята на Константинопол в тогавашния свят? Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се