new-logo

Тест: Рим и новите народи на Европа

Тест

С онлайн теста за 4.клас по човекът и обществото „Рим и новите народи на Европа“ ще тестваш своите знания за тази империя. Каква е била ролята на Иисус Христос в тези времена? По какво се различават Библия, Стар завет и Нов завет? Как в Рим са приемали новото християнско учение? Ще си припомниш император Константин Велики. Важни ли са били за историята събитията, които са се случили в Източната римска империя? Как определяла Византия  онези племена и народи, които не говорели нейния език? Какво означава „варвари“? Каква е ролята на Константинопол в тогавашния свят? Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В днешните български земи са се развили три цивилизации-траки, елини и римляни.
2
Римляните създали огромна държава на хора с различни езици, вярвания, култура и цвят на кожата. Такава държава наричаме империя.
3
Отбележи невярното твърдение за учението на Иисус Христос. 
4
Отбележи верните твърдения за Библията и живота на Иисус.
5
Първата част на Библията била написана преди 3 000 години, Наричала се Стар завет. Новият завет бил написан преди 2 000 години.
6
Свържи, за да получиш верни твърдения за християнството.
7
Попълни пропуснатите думи, за да получиш вярно твърдение. Избери от градинката на думите: преследвали, предпочитали, познавали, съществува, не съществува. 
8
Свържи, за да получиш верни твърдения за Рим и християнството. 
9
Добави пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения. Избери от градинката на думите: крепост, къща, път, варвари, славяни, селяни.
10
Отбележи невярното твърдение за варварите и Рим.
11
Попълни пропуснатите думи, за да получиш вярно твърдение. Избери от градинката на думите: ромеи, римляни, източната, западната, средната, роми.
12
Свържи, за да получиш верни твърдения за българи, славяни и ромеи. 
13
Славяни и българи създали нова държава в земите на север и на юг от река Дунав. Тя се наричала ...
14
Начело на новата държава застанал ...
15
Така на Балканския полуостров се появила нова държава. Годината била ...

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се