new-logo

Тест: Описвам и разказвам за природните области в България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Учените са разделили територията ни на по-малки части, наречени природни области, за да могат да я опишат и изследват по-добре.
2
Природните области се различават една от друга по своето местоположение.
3
В България има шест природни области.
4
Отбележи само природните области.
5
Разгледай картата и отбележи правилния отговор.
  • Коя е най-северната природна област, която достига до р. Дунав?
6
За коя природна област се отнася описанието? Разгледай картата и отбележи правилния отговор.
  • На север граничи с Дунавската равнина, на юг – с Преходната област, на изток – с Черноморското крайбрежие, а на запад – с границата ни със Сърбия.
7
Когато определяш в коя част на България се намира дадената природна област и къде опират нейните граници на изток, запад, север и юг, ти определяш:
8
Когато описваш особеностите на природата в дадена област, ти трябва:
9
Отбележи ГРЕШНОТО твърдение.
  • Когато описваш особеностите на природата в дадена област, ти трябва да кажеш:
10
Запиши пропусната дума. Избери измежду думите: селища, планини, равнини, реки.
11
Свържи така, че да получиш верен план на описанието на природните области.
12
Прочети текста и посочи на коя част от описанието на областта отговаря.
  • Речни долини разделят областта на безброй ридове. Билата им са заоблени, а склоновете – полегати. Природни забележителности в областта са живописните ждрела, пещерите и скалните мостове.
13
Свържи така, че да получиш верни твърдения.
14
Попълни липсващите думи, които указват за коя част от описанието на областта се отнася съответния текст. Използвай думите: географско положение, стопанска дейност, природни обекти, растителност и животински свят.
15
Подреди последователно стъпките в описанието на Дунавската равнина.

Описание на теста

Това е онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4.клас, с който ще провериш своите знания за начина на описване на природните области в България. Колко и кои са природните области в нашата страна? По какъв признак ги разделяме? В каква последователност описваме всяка природна област? Пускай смело теста! Лесно е да учиш с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (57)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се