logo

Тест: Богатствата на нашата родина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Повърхнината на нашата родина е разнообразна и включва планини, равнини, низини, долини и полета.
2
Плодородните почви в равнините, низините и полетата позволяват на хората да се занимават със земеделие.
3
Свържи природния обект със селскостопанските култури, които се отглеждат в него.
4
Планинските места улесняват строенето на пътища и затова по-голяма част от големите наши магистрали и жп линии се намират в планините.
5
Отбележи верните твърдения за планините в България.
6
Прочети описанието и запиши името на пещерата. Избери от думите: Леденика, Магура, Дяволското гърло.
  • В нея са открити праисторически рисунки, издълбани в самата скала. Една от рисунките представлява Слънчев календар, който е най-ранният такъв календар открит в Европа.
 
7
Нефт, желязо, въглища, гипс, руди са полезни изкопаеми.
8
Разгледай картата. Какви полезни изкопаеми има в Горнотракийската низина?
9
Разгледай картата. Коя наша планина е богата на оловно-цинкова руда?
10
Отбележи верните твърдения за полезните изкопаеми.
11
Отбележи ГРЕШНОТО твърдение за водното богатство на България.
12
Какви опасности за природата крият човешките дейности? Свържи.
13
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Свържи природния обект с местоположението му.
15
Подреди описанията в следната последователност:
  • 1. Равнини
  • 2. Планини
  • 3. Води
  • 4. Опазване на природата

Описание на теста

С този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще тестваш своите знания за българската природа. Каква е повърхнината на нашата родина? Какво отглеждат хората в равнините, низините и полетата? Какво се добива от планините? Какви подземни богатства крие в недрата си нашата страна? Кое наричаме "водно богатство"? Как трудовата дейност на хората се отразява на природата? Какви дейности предприемаме, за да опазим природата чиста? Учи и бъди отличник с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се