logo

Тест: Дунавска равнина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Територията на България е разделена на пет природни области.
2
Коя природна област липсва в изброяването?
  • Старопланинска област, Преходна област, Рило-Родопска област, Черноморско крайбрежие
3
Отбележи верните твърдения за Дунавската равнина.
4
Дунавската равнина e хълмиста и от изток на запад повърхнината ѝ става по-широка и по-висока.
5
Отбележи селскостопанските култури, които се отглеждат в Дунавската равнина.
6
Отбележи верните твърдения за климата (времето) в Дунавската равнина.
7
Запиши пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от думите: Вит, Огоста, Янтра, Искър, Дунав.
8
Отбележи верните твърдения за Дунавската равнина.
9
Свържи думите с техните значения.
10
Кое от имената е име на резерват?
11
Отбележи ГРЕШНОТО твърдение за резервата "Сребърна".
12
Свържи природните обекти със съответните наименования.
13
Разгледай картата и двата условни знака, изобразени на нея. Какви подземни богатства обозначват те?
14
Разгледай картата и попълни пропуснатите основни посоки на света.
15
Подреди последователно описанието на Дунавската равнина.

Описание на теста

В онлайн теста по "Човекът и обществото" за 4. клас за Дунавската равнина ще тестваш своите знания по тази тема. Ще си припомниш географското положение на равнината.  Какви са почвите? За отглеждането на кои земеделски култури са подходящи? Кои реки текат през нея? Какво е добив, приток, резерват? Какви защитени територии има в природната област? Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се