new-logo

Тест: Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Притежателните местоимения от първия вид (my, your, his, her, its, our, their) означават същото като притежателните местоимения от втория вид (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs), но се използват по различен начин в изреченията.
2
Свържете притежателните местоимения със значенията им.
3
Свържете притежателните местоимения със значенията им.
4
Използваме притежателните местоимения my, your, his, her, its, our, their в комбинация със съществително име, което стои след тях.
  • Пример:
  • my shoes - моите обувки
  • his friends - неговите приятели
5
Винаги използваме притежателните местоимения mine, yours, his, hers, its, ours, theirs в комбинация със съществително име, което стои след тях.
  • Пример:
  • mine shoes - моите обувки
  • yours friends - твоите приятели
6
Свържете притежателните местоимения.
7
Свържете притежателните местоимения.
8
Подредете изречението.
9
Подредете изречението.
10
Изберете правилното местоимение.
  • _____ room isn’t small.
11
Изберете правилното местоимение.
  • These pencils are ______.
12
Изречението “This flower is your.” е...
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Попълнете изреченията. Изберете от местоименията mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.
15
Попълнете изреченията. Изберете от местоименията my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs.

Описание на теста

С онлайн теста “Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns” по английски език за 3. клас ще тествате наученото от видео урока за mine (мой), yours (твой, ваш), his (негов), hers (неин), its (негово), ours (наш) и theirs (техен). В различни  изречения (sentences) ще упражните словереда (word order) им, който е основната разлика между тях и другите притежателни местоимения - possessive adjectives (my, your, his, her, its, our, their). Тествайте знанията си и на тази тема и продължавайте да учите на интересен и разбираем език с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се