Упражнение: Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns


Описание на упражнението

С онлайн упражнението “Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns” по английски език за 3. клас ще тествате наученото от видео урока за mine (мой), yours (твой, ваш), his (негов), hers (неин), its (негово), ours (наш) и theirs (техен). В различни  изречения (sentences) ще упражните словереда (word order) им, който е основната разлика между тях и другите притежателни местоимения - possessive adjectives (my, your, his, her, its, our, their). Тествайте знанията си и на тази тема и продължавайте да учите на интересен и разбираем език с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Притежателните местоимения от първия вид (my, your, his, her, its, our, their) означават същото като притежателните местоимения от втория вид (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs), но се използват по различен начин в изреченията.
5т. 2. Свържете притежателните местоимения със значенията им.
5т. 3. Свържете притежателните местоимения със значенията им.
5т. 4. Използваме притежателните местоимения my, your, his, her, its, our, their в комбинация със съществително име, което стои след тях.
  • Пример:
  • my shoes - моите обувки
  • his friends - неговите приятели
5т. 5. Винаги използваме притежателните местоимения mine, yours, his, hers, its, ours, theirs в комбинация със съществително име, което стои след тях.
  • Пример:
  • mine shoes - моите обувки
  • yours friends - твоите приятели
6т. 6. Свържете притежателните местоимения.
6т. 7. Свържете притежателните местоимения.
6т. 8. Подредете изречението.
6т. 9. Подредете изречението.
6т. 10. Изберете правилното местоимение.
  • _____ room isn’t small.
6т. 11. Изберете правилното местоимение.
  • These pencils are ______.
6т. 12. Изречението “This flower is your.” е...
11т. 13. Свържете, за да образувате правилни изречения.
11т. 14. Попълнете изреченията. Изберете от местоименията mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.
11т. 15. Попълнете изреченията. Изберете от местоименията my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Учител

12:20 - 12.02.2018

6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Друг

15:28 - 09.01.2018

Имам Отличен 5.88.
Профилна снимка

Ученик

12:20 - 29.01.2018

Много добре
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

11:28 - 28.08.2017

Имам 66т. Благодаря за упражнението.
Профилна снимка

Ученик

12:19 - 29.01.2018

Браво!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.